Zeka (IQ) Testleri

Wisc-r zeka testi

Test, 6-16 yaş arasındaki çocukların zeka düzeyini ölçmek için kullanılır. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen test, sözel ve performans becerilerini içeren 10 alt testten oluşmaktadır. Ölçek genel zeka bölümü hakkında bilgi verdiği gibi uygulama sırasında yapılan gözlem, davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik problemleri hakkında ipucu verebilmektedir.

Catell 2A-2B-3A zeka testi

3 farklı formda olan test, 4-7 yaş, 7-14 yaş, 14 yaş ve üstü bireylere uygulanabilmektedir. Test, kültürden bağımsız bir şekilde her toplumda uygulanabilme özelliğine sahiptir. Performans ve zeka seviyesini ölçen bir testtir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir.

Stanford-Binet zeka testi

2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanabilmektedir. Hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Bireysel uygulanmaktadır.


Goodenough-Harris bir insan çiz testi

4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Aynı zamanda zihinsel geriliğin belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Çocuğa bir insan çizmesi yönünde yönerge verilir ve çizilen bu insan figürünün kendisi, kendi vücudu hakkındaki tutumları yansıttığı düşünülür.

Porteus labirentleri testi

3 yaştan itibaren uygulanan bir zeka testidir. Temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi özel zeka alanlarını ölçen bir testtir. Özellikle insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer.

Alexander pratik zeka-yetenek testi

7-19 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. İlkokulu bitiren çocukların teknik kabiliyetlerini ölçmek amacıyla hazırlanan bir testtir.