Kurumsal Seminerler

Kurumsal Seminerler

  • Stres yönetimi
  • Mobing ve sınırlar
  • Kurum içi ilişki yönetimi ve birbirini anlamak
  • Ego ve hayata etkileri
  • Bağımlılıklar( sigara,alkol,iş,çocuk,teknoloji,aile…) ve iş hayatına etkileri
  • Hayır diyememek.
  • Zaman yönetimi ve ilişkiler
  • Algılama biçimleri ve ilişkilere etkisi
  • Benimsemek, benimsenmek
  • İşini kaybetme korkusu ve yarattığı stresle baş etmek