Gelişim Testleri

AGTE (Ankara gelişim tarama envanteri)

0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan değerlendirme aracıdır. Anne- babalara sorularak uygulanmaktadır. Çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük kas ve büyük kas gelişimi, sosyal gelişim, öz bakım becerileri tek tek incelenir. Bu uygulama, anne- babalara gelişim açısından davranışları daha iyi gözlemleyebilme ve çocuklarını daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır.

Denver 2 gelişimsel tarama envanteri

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, çocuğunun gelişiminin yaşına uygun olup olmadığı hakkında bilgi veren bir testtir. Kişisel- sosyal gelişim, dil gelişimi, ince motor ve kaba motor gelişimi hakkında detaylı bilgi vermektedir. Uygulama anne- baba ve çocukla birlikte yapılmaktadır.

Gesell gelişim figürleri testi

3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el- göz koordinasyonu, küçük kas becerileri gibi gelişim alanları hakkında bilgi veren bir performans değerlendirme testidir.


Peabody resim-kelime testi

2,5 -18 yaş arası bireylerin dil gelişimini ölçmek için oluşturulmuştur. Süre sınırı olmayan ve bireysel uygulanan bir testtir. Çocuğun kronolojik yaşına göre alıcı dil yaşı belirlenir ve çıkan sonuca göre gerekli önerilerde bulunulur.

Metropolitan okul olgunluğu testi

4-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, çocuğun okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendiren bir uygulamadır. Okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Metropolitan Okul Olgunluğu Testini uygulamak yarar taşımaktadır.

Portage gelişim testi

0-6 yaş arasındaki çocuklarını gelişimini değerlendiren bir gelişim ölçeği aynı zamanda hizmet modeli olarak da uygulanan bir testtir. Çocuğun yapabildiği becerilere önem veren ve aşama aşama kazanılacak beceriler üzerine çalışan bir uygulama sürecini içerir.