Emdr

Francine Shapiro bir gün parkta yürürken bir anda aklındaki rahatsız edici düşüncülerin azaldığını fark eder. Bu durumu son derece ilginç karşılayarak buna neyin neden olduğunu merak ederek araştırmaya başlar.

Kendisini üzen düşünleri aklına getirerek göz hareketlerini uygulamaya başlar ve o kötü düşüncelere karşı hissettiği olumsuz durumun ortadan kalktığını keşfeder. Bu keşif bilim dünyasına EMDR’yi (eye movement desensitization reprocessing) yani göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemeyi kazandırmıştır.

Emdr Nedir?

İnsan beyni hayatı boyunca milyarlarca olumlu, olumsuz ya da nötr anıyı kaydeder. Bu anıların olumlu veya nötr olanları beyinde işlenir ve hafızaya kaydedilir. Bildiğimiz gibi bazı acı verici anılar inatçı olur. Yıllar önce meydana gelmiş olaylarla ilişkili olarak hala kızgınlık, kırgınlık, acı ya da başka duygular hissedebilirsiniz. Bunun nedeni bazı olaylardan duyulan rahatsızlığın çok yüksek düzeyde olmasıdır, öyle ki beynin bilgi işleme sistemi bozulur ve anıyı kendi başına çözüme götüremez. Bununla birlikte görüntüler, duygular, düşünceler, resimler, sesler ve beden duyumları da yaşandığı haliyle işlenmeden beyinde depolanır. Bu durum kişinin yıllar sonra bile bazı tetikleyici durumlarda aynı duyguları, düşünceleri hissetmesine ve şimdi ki hayatında açmazlar yaşamasına sebep olur. Beynimiz genel bir ifade ile sağ (duygu) ve sol (mantık) lob olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. EMDR geçmişte yaşanan olumsuz durumların insan beynindeki sağ ve sol lob arasındaki geçişi, bağlantıyı kopardığını varsayar ve verilen çift yönlü uyarımlarla beynin kopmuş bağlantısı tekrar kurularak travmatik anıların yeniden işlenmesi sağlanır.

Emdr nasıl uygulanır?

Psikoterapiyi alan kişiye çift yönlü görsel, dokunsal, kinsestetik ya da işitsel uyarılar verilerek, Emdr’nin kendi protokolü eşliğinde seans içinde uygulanır. Bu çift yönlü uyarımlarla zihinsel işleme süreci tetiklenir, sağ ve sol lob iletişime girer.

Emdr olumsuz anıyı tamamen siler mi?

Hiçbir anı zihinden silinmez ancak duygular duyarsızlaştırılabilir. EMDR terapisi tamamlandığında kişi yaşadığı olaya karşı duyarsız hale gelir ve rahatsızlık hissetmez.